Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι κκ Μέτοχοι, όπως παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. με αποκλειστικό θέμα Ημερησίας Διατάξεως:

– Τροποποίηση Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεών του, με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ορίζει το άρθρο 183 αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Τσάκωνας