ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Αποίκια. Άγνωστο είναι το πότε οικοδομήθηκε, η παλαιότερη σε αυτό αναφορά χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Η Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας με το αγίασμα και τη θαυματουργική εικόνα της, συγκεντρώνει πολλούς πιστούς κυρίως από την Κύπρο, λόγω ενός θαύματος που έγινε πριν χρόνια σε ένα παιδί με κυπριακή καταγωγή. Η Μονή εορτάζει την 17 Ιουλίου στην μνήμη της Αγίας.